Honda, „Kalender/jõulukaart“

Tekst kuvatuna läbi perforeeritud avade.

Kandiline Muna 2007 / Hõbe